תעודת אחריות


אנחנו בפרמונד תכשיטים מבטיחים שהתכשיט שקניתם יעמוד בסטנדרט האיכות הגבוה ביותר שלנו. אנחנו מבצעים בקרת איכות על כל מוצר שאנו מייצרים.
מצורפת תעודת אחריות לתכשיט החדש שלך. 
1. אחריות: פרמונד תכשיטים מעניקה אחריות למשך שנה מתאריך הרכישה, תוך כדי הצגת ראיה מתאימה לרכישה, כגון חשבונית מס או קבלה.
2. האחריות מכסה פריטים בהם נמצא פגם ייצור. האחריות אינה מכסה פגמים שנגרמו משימוש לא מתאים, החזקה לקויה על ידי הלקוח, בלאי טבעי, תאונה או השחתה במתכוון.
3. תיקונים שנדרשים עקב פגמים שאינם מכוסים באחריות יבוצעו על ידי פרמונד תכשיטים, בתמורה לתשלום, לאחר הסכמה מראש על גובה התשלום ע"י הלקוח.
4. האחריות מבוטלת אם וכאשר מבוצעים שינויים כלשהם על ידי צד שלישי שאינו פרמונד תכשיטים.
5. האחריות לשיבוץ יהלומים מכוסה רק אם לא נגרם נזק ו/או שבר לשיניים המחזיקות את היהלום/יהלומים ביודעין או שלא.
6. אבני חן או יהלומים עד לגודל של 5 נקודות יוחלפו ללא תשלום במקרה של נפילה בתוך שלושה חודשים מתאריך הרכישה (בתנאי שלא הוכח שהנזק נגרם על ידי הלקוח). ההחלפה תבוצע תוך 60 יום ממועד ההחזרה של המוצר לחברה.
7. האחריות אינה תקפה במקרה של נפילת אבנים או יהלומים מרכזיים או צדדיים במשקל של יותר מ-5 נקודות.
8. תכשיטים שעברו חריטה: איננו אחראים לנראות הציפוי עם הזמן. ניתן לבצע טיפול בציפוי זה במקרה הצורך, בתמורה לתשלום, תוך כדי הסכמה מראש של הלקוח.
9. האחריות אינה מכסה אובדן או גניבה של המוצר.
10. תיקון מוצרים ו/או שיבוץ אבנים שנפלו יבוצעו במשרדי החברה והלקוח/ה יידרש להביאם או לשלחם למשרדי החברה. עלויות השילוח יחולו על הלקוח.
11. למען הסר ספק אנחנו לא נהיה אחראים לכל סכום הגבוה מהמחיר ששולם ע"י הלקוח עבור המוצר. בין אם חוזית, נזיקית או בכל דרך אחרת.
12. ניתן להגדיל או להקטין גודל טבעת פעם אחת ללא תשלום וזאת בתקופה של עד חדשיים ממועד רכישת הטבעת. לא ניתן לשנות מידה לטבעות אטרניטי או טבעות עם דוגמה בכל ההיקף של הטבעת.
13. מומלץ לבטח תכשיטים בפוליסה מתאימה.